Publicitat Google

dilluns, 23 de maig de 2011

Canviant d'actitud (Cambiando de actitud)

Un abat del monestir d'Esceta rep un jove que volia seguir el camí espiritual.
- Durant un any, paga una moneda a qui t'agredeixi - li va dir l'abat.
Durant dotze mesos el jove va pagar una moneda sempre que era agredit. Al finalitzar l'any, va tornar a presentar-se davant l'abat, per saber quin era el proper pas.
- Ves fins a la ciutat a comprar menjar per a mi.
Quan el jove va sortir, l'abat es va disfressar de captaire i, prenent una drecera que coneixia, se'n va anar fins a la porta de la ciutat. Quan el jove s'aproximà, el va començar a insultar.
- Que bé! va dir al fals captaire ¡Durant un any sencer vaig haver de pagar a tots qui m'agredien i ara puc ser agredit gratis, sense gastar res!
En sentir això, l'abat es va donar a conèixer.
- Qui és capaç de no donar-li importància al que els altres diuen és un home que està en el camí de la saviesa. Tu ja no et prens els insults de debò, i per tant estàs a punt per al proper pas.

Paulo Coelho
---------

Un abad del monasterio de Esceta recibió a un joven que quería seguir el camino espiritual.
- Durante un año, paga una moneda a quien te agreda – le dijo el abad.
Durante doce meses el joven pagó una moneda siempre que era agredido. Al finalizar el año, volvió a presentarse ante el abad, para saber cual era el próximo paso.
- Ve hasta la ciudad a comprar comida para mí.
En cuanto el joven salió, el abad se disfrazó de mendigo y, tomando un atajo que conocía, se fue hasta la puerta de la ciudad. Cuando el joven se aproximo, comenzó a insultarlo.
- ¡Qué bien! dijo al falso mendigo ¡Durante un año entero tuve que pagar a todos los que me agredían y ahora puedo ser agredido gratis, sin gastar nada!
Al oír esto, el abad se dio a conocer.
- Quien es capaz de no darle importancia lo que los otros dicen es un hombre que está en el camino de la sabiduría. Tú ya no te tomas los insultos en serio, y por lo tanto estás listo para el próximo paso.

Paulo Coelho