Publicitat Google

dijous, 16 de juny de 2011

I can see clearly now(Versió catalana)
(Versió castellana)

I can see clearly now the rain is gone
I can see all obstacles in my way
Gone are the dark clouds that had me blind
It's gonna be a bright, bright sunshinin' day
It's gonna be a bright, bright sunshinin' day

Oh yes, I can make it now the pain is gone
All of the bad feelings have disappeared
Here is the rainbow I've been praying for
It's gonna be a bright, bright sunshinin' day

Look all around, there's nothing but blue skies
Look straight ahead, there's nothing but blue skies

I can see clearly now the rain is gone
I can see all obstacles in my way
Here's the rainbow I've been praying for
It's gonna be a bright, bright sunshinin' day
It's gonna be a bright, bright sunshinin' day
Real, real, real, real bright, bright sunshinin' day
Yeah, hey, it's gonna be a bright, bright sunshinin' day

-----


Puc veure clarament ara que la pluja ha acabat
Puc veure tots els obstacles en el meu camí
Se'n van els núvols foscos que em cegaven
Serà un dia brillant i lluminós
Serà un dia brillant i lluminós

Oh, sí, ara el dolor s'ha acabat
Totes les males sensacions han desaparegut
Aquí està l'arc de Sant Martí que he estat esperant
Serà un dia brillant i lluminós

Mira al teu voltant, no hi ha res però el cel és blau
Miri cap endavant, no hi ha res més que cels blaus

Puc veure clarament ara que la pluja s'ha acabat
Puc veure tots els obstacles en el meu camí
Aquí està l'arc de Sant Martí que he estat esperant
Serà un dia brillant i lluminós
Serà un dia brillant i lluminós
Real, real, real, veritable dia brillant i lluminós
Sí, bé, serà un dia brillant i lluminós

-----


Puedo ver claramente ahora que la lluvia se ha ido
Puedo ver todos los obstáculos en mi camino
Se van las nubes oscuras que me cegaban
Va a ser un día brillante y luminoso
Va a ser un día brillante y luminoso

Oh, sí, ahora el dolor se ha ido
Todas las malas sensaciones han desaparecido
Aquí está el arco iris que he estado esperando
Va a ser un día brillante y luminoso

Mira a tu alrededor, no hay nada pero el cielo está azul
Mire hacia adelante, no hay nada más que cielos azules

Puedo ver claramente ahora que la lluvia se ha ido
Puedo ver todos los obstáculos en mi camino
Aquí está el arco iris que he estado esperando
Va a ser un día brillante y luminoso
Va a ser un día brillante y luminoso
Real, real, real, verdadero día brillante y luminoso
Sí, bueno, que va a ser un día brillante y luminoso