Publicitat Google

dijous, 9 de juny de 2011

Talent

El talent no s'ensenya, creix en el sentit que li plau
(El talento no se enseña, crece en el sentido que le place)
Émile Zola

Molts creuen que el talent és qüestió de sort, però pocs saben que la sort és qüestió de talent
(Muchos creen que el talento es cuestión de suerte, pero pocos saben que la suerte es cuestión de talento)
Jacinto Benavente


És més fàcil jutjar el talent d'un home per les seves preguntes que per les seves respostes
(Es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus preguntas que por sus respuestas)
Duque de Levis

El talent és profundament injust. No es pot transmetre
(El talento es profundamente injusto. No se puede transmitir)
Vittorio Gassman

Normalment, aquells qui tenen un gran talent, són ingenus
(Normalmente, aquellos que poseen un gran talento, son ingenuos)
Montesquieu