Publicitat Google

divendres, 10 de juny de 2011

These boots are made for walking
You keep saying you've got something for me.
something you call love, but confess.
You've been messin' where you shouldn't have been a messin'
and now someone else is gettin' all your best.

These boots are made for walking, and that's just what they'll do
one of these days these boots are gonna walk all over you.

You keep lying, when you oughta be truthin'
and you keep losin' when you oughta not bet.
You keep samin' when you oughta be changin'.
Now what's right is right, but you ain't been right yet.

These boots are made for walking, and that's just what they'll do
one of these days these boots are gonna walk all over you.

You keep playin' where you shouldn't be playin
and you keep thinkin' that you´ll never get burnt.
Ha! I just found me a brand new box of matches yeah
and what he know you ain't HAD time to learn.

Are you ready boots? Start walkin'!

-------

Continues dient que tens alguna cosa per a mi.
una cosa que anomenes amor, però confessa
has estat ficant-te en embolics on no hauries d'haver tingut embolics
i ara algú s'està emportant tot el millor de tu.

Aquestes botes estan fetes per caminar, i això és exactament el que faran
un d'aquests dies aquestes botes caminaran per sobre teu.

Continues mentint, quan hauries d'estar dient la veritat
i segueixes perdent quan no hauries d'apostar.
Continues igual quan hauries d'estar canviant.
Ara el que està bé està bé, però tu encara no estas bé.

Aquestes botes estan fetes per caminar, i això és exactament el que faran
un d'aquests dies aquestes botes caminaran per sobre teu.

Continues jugant quan ja no hauries d'estar jugant
i continues pensant que mai no et cremaras
Ha!
Acabo de trobar una nova caixa de llumins yeah
i el que jo sé, tu no has tingut temps per aprendre-ho

Aquestes botes estan fetes per caminar, i això és just el que faran
Un d'aquests dies aquestes botes caminaran per sobre de tu

¿Esteu preparades, botes? ¡Comenceu a caminar!

-------

Sigues diciendo que tienes algo para mí
Algo que llamas amor, pero confiesa
Has estado metiéndote en líos donde no deberías haber tenido líos
Y ahora alguien se está llevando lo mejor de ti

Esas botas están hechas para caminar, y eso es justo lo que harán
Uno de estos días esas botas caminarán por encima de tí

Sigues mintiendo, cuando deberías decir la verdad
y sigues perdiendo, cuando no deberías apostar
Sigues igual cuando deberías cambiar
Ahora lo que está bien está bien, pero tú aún no estás bien

Esas botas están hechas para caminar, y eso es justo lo que harán
Uno de estos días esas botas caminarán por encima de tí

Sigues jugando cuando no deberías jugar
y sigues pensando que nunca te quemarás
¡Ha!
Acabo de encontrar una nueva caja de cerillas yeah
y lo que yo sé, tú no has tenido tiempo de aprender

Esas botas están hechas para caminar, y eso es justo lo que harán
Uno de estos días esas botas caminarán por encima de tí

¿Estáis preparadas, botas? ¡Empezad a caminar!