Publicitat Google

dimarts, 19 de juliol de 2011

Guilty


Yeah baby, I've been drinking,
and I shouldn't come by I know
But I found myself in trouble darling,
and I had nowhere else to go

Got some whiskey from a bar man,
got some cocaine from a friend
I just had to keep on moving,
till I was back in your arms again

Well I'm guilty, yeah I'm guilty,
I'll be guilty for the rest of my life
How come I never do,
what I'm supposed to do
How come nothing that I try to do ever turns out right

Well you know how it is with me baby,
you know I just can't stand myself
It takes a whole lot of medicine,
for me to pretend to be somebody else


------------


Si, nen, he estat bevent,
i no hauria d'haver vingut, ho sé
Però tinc problemes,
i no tenia un altre lloc on anar

Tinc una mica de whisky del bar,
tinc una mica de cocaïna d'un amic
Només havia de mantenir-me en moviment,
fins trobar-me en els teus braços de nou

Bé, jo sóc culpable, si sóc culpable,
Seré culpable per la resta de la meva vida
Com és que mai no ho he fet,
el que he de fer
Com és que res del que jo intento fer mai no surt bé

Bé, ja saps el que passa amb mi, nen,
tu saps que jo sola no puc estar
Necessitaria molta medicina,
per pretendre ser una altra persona


--------------


Si cariño, he estado bebiendo,
y no debería haber venido, lo sé
Pero tengo problemas,
y no tenía otro lugar adonde ir

Tengo un poco de whisky del bar,
tengo un poco de cocaína de un amigo
Sólo tenía que mantenerme en movimiento,
hasta estar de nuevo en tus brazos otra vez

Bueno, yo soy culpable, sí soy culpable,
Voy a ser culpable por el resto de mi vida
¿Cómo es que nunca hago,
lo que tengo que hacer?
¿Cómo es que nada de lo que yo trato de hacer nunca sale bien?

Bueno, ya sabes lo que pasa conmigo cariño,
tú sabes que yo sola no puedo estar
Necesitaría mucha medicina,
por pretender ser otra persona