Publicitat Google

divendres, 29 de juliol de 2011

L'innocent condemnat (El inocente condenado)

Temps era temps, en plena Edat Mitjana, un home savi fou injustament acusat d’assassinat; fou portat a judici sabedor de l’escassa, o nul·la oportunitat que tindria d’escapar de la forca.
El jutge, encarregat de condemnar-lo de totes totes, procurant aparentar que el judici fora just, va dir a l’acusat:
– Coneixent la teva fama d’home devot deixarem en mans de Déu el teu destí. Escriurem en dos papers separats les paraules culpable i innocent, tu en triaràs un, i serà la mà del Déu la que decideixi el teu destí.
El funcionari, seguint instruccions del jutge, va preparar dos papers idèntics, tots dos amb la paraula  "culpable".
Fet això, el jutge ordenà a l’acusat que triés un dels papers.
L’acusat va adonar-se del parany que li estaven preparant, respirà profundament, quedà amb els ulls tancats per uns moments i quan la sala començava a impacientar-se, va obrir els ulls i prengué un dels papers i se’l va engolir ràpidament.
El jutge, indignat, li va retraure iradament:
– Però, què has fet insensat? Ara, com sabrem el veredicte?
L’acusat respongué:
– És senzill. Llegint el paper que queda sabrem que deia el que ha triat Déu.
Al jutge, no li va quedar altra opció que declarar-lo innocent i l’alliberar-lo.

Conte d’autoria desconeguda, traduït i adaptat per Sophia Blasco (http://coachingpersonal.cat/2011/02/26/linnocent-condemnat-conte-regalat-i-comparteix/)


------


Hace muchos años, en plena Edad Media, un hombre sabio fue injustamente acusado de asesinato; se le llevó a juicio sabedor de la escasa o nula oportunidad que tendría de escapar de la horca.
El juez, encargado de condenarlo a todas luces, procurando aparentar que el juicio era justo, le dijo al acusado:
– Conociendo tu fama de hombre devoto dejaremos tu destino en manos de Dios. Escribiremos en dos papeles separados las palabras culpable e inocente, tu escogerás uno, y será la mano de Dios la que decida tu destino.
El funcionario, siguiendo instrucciones del juez, preparó dos papeles idénticos, ambos con la palabra "culpable".
Hecho esto, el juez ordenó al acusado que escogiese uno de los papeles.
El acusado se dió cuenta de la trampa que le estaban preparando, respiró profundamente, quedó con los ojos cerrados por unos momentos y cuando la sala empezaba a impacientarse, abrió los ojos y tomó uno de los papeles y se lo tragó rápidamente.
El juez, indignado, le reprochó airadamente:
– Pero, qué has hecho insensato? Ahora, cómo sabremos el veredicto?
El acusado respondió:
– Es sencillo. Leyendo el papel que queda sabremos qué decía el que ha escogido Dios.
Al juez no le quedó otra opción que declararlo inocente y liberarlo.


Cuento de autor desconocido, adaptado por Sophia Blasco (http://coachingpersonal.cat/2011/02/26/linnocent-condemnat-conte-regalat-i-comparteix/)