Publicitat Google

dimarts, 26 de juliol de 2011

Tot depèn (Todo depende)
Tot depèn de la llum,
de la manera d'il·luminar les coses ...

Tot depèn de la forma,
dels contorns,
de les interpolacions i
dels dubtes.Tot també depèn
que el temps ens marqui,
que els espais ens donin els titulars.

El veritable problema és triar entre
perseguir les ombres
o resignar-se a ser el perseguit.

Un estrany "To be or not to be"
en aquest gairebé ser
en aquest gairebé no ser.

Sortir des de les ombres
o fer les ombres perdurables.
I en l'última etapa de l'abisme
després d'alliberar els altres,
a tots els que són els altres,
recordar,
sense urgències,
que un és el pres.

I a partir d'allà ...
alliberar-se.

Hamlet Lima Quintana

------------

Todo depende de la luz,
de la manera de iluminar las cosas...

Todo depende de la forma,
de los contornos,
de las interpolaciones y
de las dudas.

Todo también depende
de que el tiempo nos marque,
de que los espacios nos den los titulares.

El verdadero problema es elegir entre
perseguir las sombras
o resignarse a ser el perseguido.

Un extraño "To be or not to be"
en este casi ser
en este casi no ser.

Salir desde las sombras
o hacer las sombras perdurables.
Y en la última etapa del abismo
después de liberar a los otros,
a todos los que son los otros,
recordar,
sin urgencias,
que uno es el preso.

Y a partir de allí...
liberarse.


Hamlet Lima Quintana