Publicitat Google

diumenge, 18 de setembre de 2011

Experiències repetides

Un guerrer de la llum sap que certs moments es repeteixen.
Sovint es veu davant els mateixos problemes i situacions que ja havia afrontat, aleshores es deprimeix, pensant que és incapaç de progressar en la vida, ja que els moments difícils reapareixen.
"Ja vaig passar per això!", es queixa ell al seu cor. "Realment tu ja ho vas passar - respon el cor -, però mai el vas sobrepassar".
El guerrer llavors comprèn que les experiències repetides tenen una única finalitat: ensenyar-li el que no vol aprendre.


Paulo Coelho 

----------- 

Un guerrero de la luz sabe que ciertos momentos se repiten.
Con frecuencia se ve ante los mismos problemas y situaciones que ya había afrontado; entonces se deprime, pensando que es incapaz de progresar en la vida, ya que los momentos difíciles reaparecen.
"¡Ya pasé por esto!", se queja él a su corazón. "Realmente tú ya lo pasaste - responde el corazón -, pero nunca lo sobrepasaste".
El guerrero entonces comprende que las experiencias repetidas tienen una única finalidad: enseñarle lo que no quiere aprender.

Paulo Coelho