Publicitat Google

dimecres, 26 d’octubre de 2011

Amor 77

I després de fer tot el que fan s'aixequen, es banyen, s'entalquen, es perfumen, es vesteixen, i així progressivament van tornant a ser el que no són.

Julio Cortázar

-------


Y después de hacer todo lo que hacen se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son.

Julio Cortázar