Publicitat Google

dimarts, 11 d’octubre de 2011

Escombraries emocionals (Basura emocional)

"No cal preocupar-se per la gent del teu passat, hi ha una raó per la qual no seran en el teu futur, simplement, no van ser importants."

"Hi ha unes escombraries emocionals: són produïdes en les fàbriques del pensament. Són dolors que ja van passar i ara ja no tenen cap utilitat. Són precaucions que van ser importants en el passat, però de res serveixen en el present.
El guerrer també té els seus records, però aconsegueix separar el que és útil del innecessari, ell es desprèn de les seves escombraries emocionals.
Diu un company: "Però això forma part de la meva història. Per què he d'abandonar sentiments que han marcat la meva existència?"
El guerrer somriu, però no intenta sentir coses que ja no sent ara. Ell està canviant, i vol que els seus sentiments l'acompanyin."


Paulo Coelho

----------

"No hay que preocuparse por la gente de tu pasado, hay una razón por la que no estarán en tu futuro; simplemente, no fueron importantes"

"Existe una basura emocional: es producida en las usinas del pensamiento. Son dolores que ya pasaron y ahora ya no tienen ninguna utilidad. Son precauciones que fueron importantes en el pasado, pero de nada sirven en el presente.
El guerrero también posee sus recuerdos, pero consigue separar lo que es útil de lo innecesario; él se desprende de su basura emocional.
Dice un compañero: “Pero esto forma parte de mi historia. ¿Por qué debo abandonar sentimientos que han marcado mi existencia?”
El guerrero sonríe, pero no intenta sentir cosas que ya no siente ahora. Él está cambiando, y quiere que sus sentimientos lo acompañen."

Paulo Coelho