Publicitat Google

dissabte, 1 d’octubre de 2011

Existeixes (Existes)

Existeixes. Ets viu.
Reuneix les teves fortaleses, no les teves debilitats.
Quines són les teves fortaleses?
Les teves fortaleses són la consciència, la bondat, la comprensió, el reconeixement, l'alegria, l'amor.
I quan t'acompanyes d'elles, el resultat és bonic.
Cada segon que romans amb la bellesa dins teu, estàs alliberat. ets lliure

Prem Rawat-Maharaji

----------

Existes. Estás vivo.
Reúne tus fortalezas, no tus debilidades.
¿Cuáles son tus fortalezas?
Tus fortalezas son la conciencia, la bondad, la comprensión, el reconocimiento, el regocijo, el amor.
Y cuando te acompañas de ellas, el resultado es hermoso.
Cada segundo que permaneces con la belleza dentro de ti, estás liberado. Eres libre

Prem Rawat-Maharaji