Publicitat Google

dissabte, 22 d’octubre de 2011

PAU Casals

"But let me say one thing.
I am a Catalan.
Today a province of Spain. But what has been Catalonia?
Catalonia has been the greatest nation in the world.
I will tell you why.
Catalonia has had the first parliament, much before England.
Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace. At the 11th century!
Peace in the world and against, against, against war, the inhumanity of war.
This was Catalonia.
I am so so happy, so moved to be here, with you..."

Pau Casals

----------

 "Però deixeu-me que us digui una cosa.
Sóc un català.
Actualment una província d'Espanya. Però què va ser Catalunya?
Catalunya va ser la nació més gran del món.
Us diré el perquè.
Catalunya va tenir el primer parlament, molt abans que Anglaterra.
Catalunya va acollir els inicis de les Nacions Unides. Totes les autoritats de Catalunya, al segle XI, es van trobar en una ciutat de França, que aleshores era catalana, per parlar de pau. Al segle XI.
Pau en el món, i en contra, en contra, en contra de les guerres, la inhumanitat de les guerres.
Això era Catalunya.
Estic tan content, tan emocionat,de ser aquí amb vosaltres..."

Pau Casals

----------

 "Pero dejadme que os diga una cosa.
Soy un catalán.
Actualmente una provincia de España. Pero que era Catalunya?
Catalunya era la nación más grande del mundo.
Os diré el porqué.
Catalunya tuvo el primer parlamento, mucho antes que Inglaterra.
Catalunya acogió los inicios de las Naciones Unidas. Todas las autoridades de Catalunya, en el siglo XI, se encontraron en una ciudad de Francia, que entonces era catalana, para hablar de paz. En el siglo XI.
Paz en el mundo, y en contra, en contra, en contra de las guerras, la inhumanidad de las guerras.
Eso era Catalunya.
Estoy tan contento, tan emocionado,de estar aquí con vosotros..."

Pau Casals