Publicitat Google

divendres, 28 d’octubre de 2011

Tafaner (Chafardero)

El Pau recorda perfectament aquell dilluns, tres anys enrere. Sisè, darrer any d'escola, hora de l'esbarjo; s'havia oblidat l'entrepà a la classe i va demanar per tornar-hi.
L'aula se li feia estranya; les cadires soles, la pissarra sense esborrar. Va passar arran de la taula d'Ella i va veure l'agenda dins la motxilla oberta. Palpà les tapes liles amb la punta d'un dit. Mirà cap enrere. Va obrir-la i va llegir una frase, un nom... i va sentir, per primera vegada, el fibló de la gelosia que el travessava.
Tornà al pati sense l'entrepà.

Jordi de Manuel

---------

Pau recuerda perfectamente aquel lunes, tres años atrás. Sexto, último año de escuela, hora del recreo, se había olvidado el bocadillo en clase y pidió volver.
El aula se le hacía extraña, las sillas solas, la pizarra sin borrar. Pasó al lado de la mesa de Ella y vió la agenda en la mochila abierta. Palpó las tapas lilas con la punta de un dedo. Miró hacia atrás. Abrió la misma y leyó una frase, un nombre... y sintió, por primera vez, el aguijón de los celos que lo atravesaba.
Volvió al patio sin el bocadillo.

Jordi de Manuel