Publicitat Google

dilluns, 14 de novembre de 2011

Imperfeccions

Nasrudin Hodja te l'ofici d'aiguader. Dia a dia reparteix aigua pels pobles veïns. Des del pou més pròxim, tragina dos grandíssims cantirs per llargs camins amb l'ajuda del seu ase tant estimat. Un dia observa que un dels cantirs té esquerdes i perd aigua, s'apropa a casa del terrisser, en compra un de nou i guarda el cantir esquerdat al magatzem.
No passa més d'una lluna que tot de sobte se'n torna al magatzem amb la intenció de recuperar aquell vell cantir.
Amb gran sorpresa escolta com a aquest li parla dient.
... Estic molt avergonyit perquè les meves esquerdes fan que perdis l'aigua de la que vius. No sé pas perquè vols tornar a traginar-me...
Nasrudin li diu. Estimat cantir, els camins per on passem son ara ben secs i el meu ase no troba pas cap herba per a menjar.
La teva imperfecció produeix coses bones de les quals me n'he adonat ara que les hem trobat a faltar.

Conte sufí


--------------

Nasrudin Hodja tiene el oficio de aguador. Día a día reparte agua por los pueblos vecinos. Desde el pozo más cercano, acarrea dos grandísimos cántaros por largos caminos con la ayuda de su asno tan querido. Un día observa que uno de los cántaros tiene grietas y pierde agua, se acerca a casa del alfarero, compra uno nuevo y guarda el cántaro agrietado en el almacén.
No pasa más de una luna que de repente vuelve al almacén con la intención de recuperar aquel viejo cántaro.
Con gran sorpresa escucha como éste le habla diciendo.
... Estoy muy avergonzado porque mis grietas hacen que pierdas el agua de la que vives. No sé porque quieres volver a acarrearme...
Nasrudin le dice. Querido cántaro, los caminos por donde pasamos están ahora bien secos y mi burro no encuentra ninguna hierba para comer.
Tu imperfección produce cosas buenas de las que me he dado cuenta ahora que las hemos echado de menos.

Cuento sufí