Publicitat Google

dijous, 3 de novembre de 2011

Miners (Mineros)

Sis miners treballaven en un túnel molt profund. De sobte un esfondrament els va deixar aïllats de l'exterior segellant la sortida. En silenci cada un va mirar als altres. Amb la seva experiència es van adonar que el problema seria l'oxigen. Si feien tot bé els quedaven unes tres hores d'aire, com a molt tres hores i mitja. Molta gent de fora sabia que hi eren atrapats, però un esfondrament com aquest significava foradar de nou la mina, podrien fer-ho abans que s'acabés l'aire? Els miners van decidir que havien d'estalviar tot l'oxigen que poguessin. Van acordar fer el mínim esforç físic, van apagar els llums que portaven i es van estendre en silenci al terra.... era difícil calcular el temps que passava... incidentalment un d'ells portava rellotge. Cap a ell anaven totes les preguntes: quant temps ha passat? Quant falta? I ara? El temps s'estirava, cada minut semblava una hora i la desesperació agreujava més la tensió. El cap es va adonar que si seguien així, l'ansietat els faria respirar més ràpidament i això els podria matar. Va ordenar a qui portava el rellotge que només ell controlés el pas del temps i avisés cada mitja hora. Complint l'ordre, a la primera mitja hora va dir "ha passat mitja hora" Hi va haver un murmuri entre ells i una angoixa que es sentia en l'aire... L'home del rellotge es va adonar que a mesura que passava el temps, seria cada vegada més terrible comunicar-los que el minut final s'acostava. Sense consultar a ningú va decidir que ells no mereixien morir patint. Així que la propera vegada que els va informar de la mitja hora, havien passat 45 minuts. No hi havia manera de notar la diferència. Recolzat en l'èxit de l'engany, la tercera informació la va donar gairebé una hora després... així va seguir el del rellotge, cada hora completa els informava que havia passat mitja hora. La quadrilla esgotava la tasca de rescat, sabien en quina càmera estaven atrapats i que seria difícil poder arribar abans de quatre hores. Van arribar a les quatre hores i mitja. El més probable era trobar als sis miners morts. Van trobar vius a cinc d'ells.
Només un havia mort d'asfíxia... aquell que duia el rellotge. 

Jorge Bucay

----------

Seis mineros trabajaban en un túnel muy profundo. De repente un derrumbe los dejó aislados del afuera sellando la salida. En silencio cada uno miró a los demás. Con su experiencia se dieron cuenta de que el problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien les quedaba unas tres horas de aire, cuanto mucho tres horas y media. Mucha gente de afuera sabían que estaban allí atrapados, pero un derrumbe como ese significaba horadar otra vez la mina, podrían hacerlo antes de que se termine el aire? Los mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor esfuerzo físico, apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio en el piso....era difícil calcular el tiempo que pasaba... incidental- mente uno tenía reloj. Hacía él iban todas las preguntas ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba, cada minuto parecía una hora y la desesperación agravaba más la tensión. El jefe se dio cuenta que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar. ordenó a el que tenía el reloj que sólo él controlara el paso del tiempo y avisara cada media hora. Cumpliendo la orden, a la primera media hora dijo "ha pasado media hora" Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire.. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie decidió que ellos no merecían morir sufriendo. Así que la próxima vez que les informó la media hora habían pasado 45 minutos. No había manera de notar la diferencia. Apoyado en el éxito del engaño de la tercera información la dio casi una hora después... así siguió el del reloj, cada hora completa les informaba que había pasado media hora. ...La cuadrilla apuraba la tarea de rescate, sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de cuatro horas. Llegaron a las cuatro horas y media. Lo más probable era encontrar a los seis mineros muertos. Encontraron vivos a cinco de ellos.
Solamente uno había muerto de asfixia... el que tenía el reloj.

Jorge Bucay