Publicitat Google

dimarts, 8 de novembre de 2011

Quan em vaig estimar de debò (Cuando me amé de verdad)

Quan em vaig estimar de debò,
vaig comprendre que en qualsevol circumstància,
jo estava en el lloc correcte,
en l'hora correcta,
i en el moment exacte.
I llavors, vaig poder relaxar-me.
Avui sé que això té nom…
...Autoestima.


Quan em vaig estimar de debò,
vaig poder percebre que la meva angoixa
i el meu sofriment emocional,
no és sinó un senyal que va
contra les meves pròpies veritats.
Avui sé que això és…
...Autenticitat.

Quan em vaig estimar de debò,
vaig deixar de desitjar
que la meva vida fos diferent
i vaig començar a veure
que tot el que esdevé,
contribueix al meu creixement.
Avui sé que això es diu…
...Maduresa.

Quan em vaig estimar de debò,
vaig començar a percebre
com és ofensiu tractar de forçar
alguna situació o persona,
només per realitzar allò que desitjo,
encara sabent que no és el moment
o la persona no està preparada
fins i tot jo mateix.
Avui sé que el nom d'això és…
...Respecte.

Quan em vaig estimar de debò,
vaig començar a desfer-me
de tot el que no fos saludable…
persones, situacions, i qualsevol cosa
que m'empenyés cap avall.
Al començament, la meva raó em va cridar l'atenció
sobre aquesta actitud com a egoisme.
Avui sé que es diu…
...Amor Propi.

Quan em vaig estimar de debò,
vaig deixar de no tenir temps lliure,
vaig desistir de fer grans plans,
i vaig abandonar els mega-projectes del futur.
Avui faig el que trobo correcte,
el que m'agrada, quan vull i al meu propi ritme.
Avui sé, que això és…
...Simplicitat.

Quan em vaig estimar de debò,
vaig desistir de voler tenir sempre la raó i,
amb això, vaig errar moltes menys vegades.
Avui sé que això es diu…
...Humilitat.

Quan em vaig estimar de debò,
vaig evitar reviure el passat
i preocupar-me amb el futur.
Ara, em mantinc en el present,
que és on la vida esdevé.
Avui visc un dia alhora.
Això es diu…
...Plenitud.

Quan em vaig estimar de debò,
vaig percebre que la meva ment
pot turmentar-me i decebre'm,
però quan jo la col·loco al servei del meu cor,
ella té un gran i valuós aliat.
Tot això és…
...Saber Viure.

Kim E Alison McMillen

 -----------------

Cuando me amé de verdad,
comprendí que en cualquier circunstancia,
yo estaba en el lugar correcto,
en la hora correcta,
y en el momento exacto.
Y entonces, pude relajarme.
Hoy sé que eso tiene nombre…
...Autoestima.

Cuando me amé de verdad,
pude percibir que mi angustia
y mi sufrimiento emocional,
no es sino una señal que va
contra mis propias verdades.
Hoy sé que eso es…
...Autenticidad.

Cuando me amé de verdad,
dejé de desear
que mi vida fuese diferente
y comencé a ver
que todo lo que ocurre,
contribuye a mi crecimiento.
Hoy sé que eso se llama…
...Madurez.

Cuando me amé de verdad,
comencé a percibir
cómo es ofensivo tratar de forzar
alguna situación o persona,
solamente para realizar aquello que deseo,
aún sabiendo que no es el momento
o la persona no está preparada
incluso yo misma.
Hoy sé que el nombre de eso es…
...Respeto.

Cuando me amé de verdad,
comencé a deshacerme
de todo lo que no fuese saludable…
personas, situaciones, y cualquier cosa
que me empujase hacia abajo.
Al principio, mi razón me llamó la atención
sobre esa actitud como egoismo.
Hoy sé que se llama…
...Amor Propio.

Cuando me amé de verdad....
dejé de no tener mi tiempo libre,
de hacer grandes planes,
y abandoné proyectos a muy largo plazo.
Hoy hago lo que considero correcto, 
lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo.
Hoy sé que eso es.... 
...Simplicidad.

Cuando me amé de verdad...
desistí de querer tener siempre la razón y 
con eso cometí menos errores.
Hoy sé que eso se llama…
...Humildad.

Cuando me amé de verdad...
dejé de revivir el pasado 
y de preocuparme por el futuro.
Ahora, me mantengo en el presente, 
que es donde la vida realmente ocurre.
Hoy vivo, un día a la vez....
Eso se llama...
....Plenitud.

Cuando me amé de verdad....
entendí que mi mente 
puede perturbarme y decepcionarme,
pero cuando la coloco al servicio del corazón, 
se torna una enorme y valiosa aliada.
Todo eso es...
...Saber Vivir.

Kim E Alison McMillen