Publicitat Google

dimecres, 2 de novembre de 2011

Un conte memorable (Un cuento memorable)

-Aquella de negre que somriu des de la petita finestra del tramvia s'assembla a Mme. Lamort -va dir.
-No és possible, doncs a París no hi ha tramvies. A més, aquella de negre del tramvia en res s'assembla a Mme. Lamort. Tot el contrari: és Mme. Lamort qui s'assembla a aquella de negre. Resumint: no només no hi ha tramvies a París sinó que mai a la vida he vist a Mme. Lamort, ni tan sols en retrat.
-Vostè coincideix amb mi -va dir-, perquè tampoc jo conec a Mme. Lamort.
-Qui és vostè? Hauríem presentar-nos.
-Mme. Lamort -va dir-. I vostè?
-Mme. Lamort.-El seu nom no deixa de recordar-me alguna cosa -va dir.
-Intenti recordar abans que arribi el tramvia.
-Però si acaba de dir que no hi ha tramvies a París -va dir.
-No n'hi havia quan ho he dit, però mai se sap que passarà.
-Llavors esperem-lo ja que l'estem esperant.

Alejandra Pizarnik

---------------

-Esa de negro que sonríe desde la pequeña ventana del tranvía se asemeja a Mme. Lamort -dijo.
-No es posible, pues en París no hay tranvías. Además, esa de negro del tranvía en nada se asemeja a Mme. Lamort. Todo lo contrario: es Mme. Lamort quien se asemeja a esa de negro. Resumiendo: no solo no hay tranvías en París sino que nunca en mi vida he visto a Mme. Lamort, ni siquiera en retrato.
-Usted coincide conmigo -dijo-, porque tampoco yo conozco a Mme. Lamort.
-Quién es usted? Deberíamos presentarnos.
-Mme. Lamort -dijo-. Y usted?
-Mme. Lamort.-Su nombre no deja de recordarme algo -dijo.
-Trate de recordar antes de que llegue el tranvía.
-Pero si acaba de decir que no hay tranvías en París -dijo.
-No los había cuando lo dije, pero nunca se sabe que va a pasar.
-Entonces esperémoslo puesto que lo estamos esperando.

Alejandra Pizarnik