Publicitat Google

dijous, 26 d’abril de 2012

La pedra de la ment

Hogen, un mestre Zen xinés, vivia sol en un petit temple al camp. Un dia, van aparèixer quatre monjos viatgers i li van demanar si podrien fer un foc al pati de casa seva per escalfar-se.

Mentre s'estava fent el foc, Hogen els va sentir discutir sobre la subjectivitat i l'objectivitat. Ell es va unir a ells i va dir: "Hi ha una gran pedra. Considereu que és dins o fora de la vostra ment?"

Un dels monjos va respondre: "Des del punt de vista budista tot és una objectivació de la ment, així que jo diria que la pedra és dins de la meva ment."

"El seu cap ha de sentir-se molt pesat", va observar Hogen, "si vostè està portant una pedra com aquesta en la seva ment."

------

Hogen, un maestro Zen chino, vivía solo en un pequeño templo en el campo. Un día, aparecieron cuatro monjes viajeros y le preguntaron si podrían hacer un fuego en el patio de su casa para calentarse.

Mientras se estaba haciendo el fuego, Hogen los oyó discutir sobre la subjetividad y la objetividad. Él se unió a ellos y dijo: "Hay una gran piedra. Consideráis que está dentro o fuera de vuestra mente?"

Uno de los monjes respondió: "Desde el punto de vista budista todo es una objetivación de la mente, así que yo diría que la piedra está dentro de mi mente."

"Su cabeza debe sentirse muy pesada", observó Hogen, "si usted está llevando una piedra como esta en su mente."