Publicitat Google

dimecres, 30 de maig de 2012

es mou

Dos monjos tenien una discussió a la vora del riu. El mestre, que en aquell moment passaba, es va acostar a ells i els va preguntar sobre què tractava el seu debat. "Estàvem mirant aquell arbre, i he dit que les fulles es movien, però el meu company diu que és el vent el que es mou", va dir un dels monjos.

El mestre va mirar l'arbre, després els seus deixebles i els va dir, "és la vostra ment la que es mou".

----

Dos monjes tenían una discusión a la orilla del río. El maestro, que en ese momento pasaba, se acercó a ellos y les preguntó sobre que se trataba su debate. "Estábamos mirando aquél árbol, y dije que las hojas se movían, pero mi compañero dice que es el viento el que se mueve", dijo uno de los monjes.

El maestro miró al árbol, luego a sus discípulos y les dijo, "es su mente la que se mueve".