Publicitat Google

dilluns, 28 de maig de 2012

walking on the moon(Traducció catalana)
(Traducción castellana)
Giant steps are what you take
Walking on the moon
I hope my legs don't break
Walking on the moon
We could walk forever
Walking on the moon
We could live together
Walking on, walking on the moon

Walking back from your house
Walking on the moon
Walking back from your house
Walking on the moon
Feet they hardly touch the ground
Walking on the moon
My feet don't hardly make no sound
Walking on, walking on the moon

Some may say
I'm wishing my days away
No way
And if it's the price I pay
Some say
Tomorrow's another day
You stay
I may as well play

Giant steps are what you take
Walking on the moon
I hope my legs don't break
Walking on the moon
We could walk forever
Walking on the moon
We could be together
Walking on, walking on the moon

Some may say
I'm wishing my days away
No way
And if it's the price I pay
Some say
Tomorrow's another day
You stay
I may as well play

Keep it up, keep it up


------------

Passos de gegant són els que fas
Caminant sobre la lluna
Espero que les meves cames no es trenquin
Caminant sobre la lluna
Podríem caminar per sempre
Caminant sobre la lluna
Podríem viure junts
Caminant, caminant sobre la lluna

Caminant de tornada de casa teva
Caminant sobre la lluna
Caminant de tornada de casa teva
Caminant sobre la lluna
Els meus peus amb prou feines toquen a terra
Caminant sobre la lluna
Els meus peus airebé no fan soroll
Caminant, caminant sobre la lluna

Alguns poden dir
Que estic anhelant els meus dies passats
De cap manera
I si és el preu que pago
alguns diuen que
Demà serà un altre dia
tu et quedes
Puc també jugar

Passos de gegant són els que fas
Caminant sobre la lluna
Espero que les meves cames no es trenquin
Caminant sobre la lluna
Podríem caminar per sempre
Caminant sobre la lluna
Podríem viure junts
Caminant, caminant sobre la lluna
Alguns poden dir
Que estic anhelant els meus dies passats
De cap manera
I si és el preu que pago
alguns diuen que
Demà serà un altre dia
tu et quedes
Puc també jugar
Segueix així, segueix així

------------


Pasos de gigante son los que das
Caminando sobre la luna
Espero que mis piernas no se rompan
Caminando sobre la luna
Podríamos caminar por siempre
Caminando sobre la luna
Podríamos vivir juntos
Caminando, caminando sobre la luna

Caminando de regreso de tu casa
Caminando sobre la luna
Caminando de regreso de tu casa
Caminando sobre la luna
Los pies apenas tocan el suelo
Caminando sobre la luna
Mis pies no hacen ruido
Caminando, caminando sobre la luna

Algunos pueden decir
Que estoy anhelando mis días pasados
De ninguna manera
Y si es el precio que pago
Algunos dicen que
Mañana será otro día
Tú te quedas
Puedo también jugar

Pasos de gigante son los que das
Caminando sobre la luna
Espero que mis piernas no se rompan
Caminando sobre la luna
Podríamos caminar por siempre
Caminando sobre la luna
Podríamos estar juntos
Caminando, caminando sobre la luna

Algunos pueden decir
Que estoy anhelando mis días pasados
De ninguna manera
Y si es el precio que pago
Algunos dicen que
Mañana será otro día
Tú te quedas
Puedo también jugar
Sigue así, sigue así