Publicitat Google

dimarts, 4 de setembre de 2012

Obstacles

- Benvolgut Shibli, es pot saber qui t’ha guiat durant el camí?

L’home respongué:

- Un gos que un dia vaig trobar mig mort de set a la riba del riu. El pobre gos cada cop que veia la seva imatge reflectida a l’aigua, s’allunyava espantat pensant que hi havia un altre gos al seu davant.

Al final, però, estava tant assedegat que vencé la seva por i es tirà a l’aigua; i va ser llavors quan el gos que tenia davant seu, desaparegué.

El gos descobrí que l’obstacle era ell mateix i que la barrera que el separava d’allò que ell buscava havia desaparegut.

D’aquesta manera, el meu propi obstacle desaparegué el moment en què vaig comprendre que era jo mateix qui el posava.

Va ser la conducta d’aquest gos allò que em marcà per primer cop, el Camí.

------------

- Estimado Shibli, se puede saber quién te guiado durante el camino?

El hombre respondió:

- Un perro que un día encontré medio muerto de sed a la orilla del río. El pobre perro cada vez que veía su imagen reflejada en el agua, se alejaba asustado pensando que había otro perro delante.

Al final, sin embargo, estaba tan sediento que venció su miedo y se echó al agua, y fue entonces cuando el perro que tenía ante sí, desapareció.

El perro descubrió que el obstáculo era él mismo y que la barrera que lo separaba de lo que él buscaba había desaparecido.

De este modo, mi propio obstáculo desapareció en el momento en que comprendí que era yo mismo quien lo ponía.

Fue la conducta de este perro lo que me marcó por primera vez, el Camino.