Publicitat Google

dimarts, 8 d’abril de 2014

Caixes de vidre

Al bar, protegits del fred (potser seria cosa d'entrar i prendre un got de vi), un grup de paletes xerrava amb l'encarregat del taulell. Dos estudiants llegien i escrivien en una taula, i Oliveira els veia alçar la vista i mirar cap al grup dels paletes, tornar al llibre o al quadern, mirar de nou. D'una caixa de vidre a una altra, mirar-se, aïllar-se, mirar-se: això era tot.

Julio Cortázar. Fragment del capítol 23 de Rayuela. (Traducció Maria J Cabrera)