Publicitat Google

dijous, 8 de maig de 2014

beauty in my bed


    Amb tinta vermella i manifesta complacença, Morelli havia copiat en una llibreta el final d'un poema de Ferlinghetti:

         Yet I have slept with beauty
                                   in my own weird way
   and I have made a hungry scene or two
                                    with beauty in my bed
   and so spilled out another poem or two
       and so spilled out another poem or two
                              upon the Bosch-like world


Julio Cortázar. Rayuela capítol 121