Publicitat Google

dimarts, 13 de maig de 2014

Tristes Tropiques

Aleshores, per passar el temps, es pesquen peixos no comestibles; per impedir que es podreixin, al llarg de les platges s'han distribuït cartells en els quals s'ordena als pescadors que els enterrin a la sorra just trets de l'aigua.

CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Tristes Tropiques.

Julio Cortázar. Rayuela, capítol 59