Publicitat Google

dimarts, 8 de juliol de 2014

Litelúdica

(...) sempre he sentit que en la literatura hi ha un element lúdic summament important i que, paral·lelament al que havíem dit de l'humor, la noció del joc aplicada a l'escriptura, a la temàtica o a la manera de veure el que s'està explicant, li dóna una dinàmica, una força a l'expressió que la mera comunicació seriosa i formal -encara que estigui molt ben escrita i molt ben plantejada- no arriba a transmetre al lector, perquè tot lector ha estat i és un jugador d'alguna manera i llavors hi ha una dialèctica, un contacte i una recepció d'aquests valors.

Julio Cortázar